Historiske priser

Produkt

År 2015

År 2016

Måneds El - Vest

27,64 øre/kWh

31,05 øre/kWh

Måneds El - Øst

29,13 øre/kWh

33,58 øre/kWh

Kvartals El+ - Vest

34,85 øre/kWh

30,53 øre/kWh

Kvartals El+ - Øst

 

32,65 øre/kWh

Alle nævnte priser er inkl. moms.