Vores erhvervsrådgiver tjener penge til jer

Et besøg af vores energirådgivere er stort set det samme som at tjene penge.

Erfaring viser, at alle virksomheder kan spare på energiforbruget. Når I kontakter Jysk Energi's energirådgiver går et forløb i gang, der har det ene formål - at spare jer for udgifter!

Så nemt er det : 
Jysk Energis erhvervssælger, som er jeres normale kontakt til os, skaber kontakten til vores Energirådgivere.
Sammen aftaler I en dato hvor energirådgiveren kommer på besøg, og gennemgår virksomheden med jer.
Jysk Energi's rådgiver ser på produktion, bygninger og arbejdsgange, og vurderer, hvor der er optimeringsmuligheder. Eksempelvis opvarmning af bygninger, trykluft, ventilation, belysning og genanvendelse af energier.
Vi tager højde for jeres fremtidsplaner med hensyn til investeringer i energibesparende aktiviteter
Rådgiveren laver et overslag på hvor meget, der kan spares, og så kan det praktiske arbejde sættes i gang,
I samarbejde med virksomheden begynder vi at finde de ting, som vi vil arbejde os ind på. Herefter indsamles nødvendige data/oplysninger på det pågældende anlæg, og der beregnes på besparelsen, eller der laves en før måling og en efter måling, for at se effekten på det arbejde, som vi gennemfører.

Når besparelsen er realiseret, laves der dokumentation på besparelsen.