Køl og frys

Det er dyrt og unødvendigt, at sætte temperaturen for lavt i køleskab og fryser. De passende temperaturer i forhold til madvarernes holdbarhed er plus 5o i køleskabet og minus 18oC i fryseren. For hver grad temperaturen ligger derunder, stiger dit elforbrug med 2 - 5 procent. Det er også vigtigt, at lågen til køleskab og fryser slutter helt tæt.

Hver gang lågen til køleskab og fryser åbnes, lukkes der varm luft ind. Og det kræver energi at køle ned igen. Derfor gælder det om, at lågen er åbnet i så kort tid som muligt – derfor er det direkte energibesparede at holde orden i køle- og frostvarerne, så det er hurtigere at finde det, du søger.

Optøning af frostvarer i køleskabet er en god ide. For det første giver en lang optøningstid en bedre kvalitet på kød, fisk og fjerkræ – og for det andet, så afgiver frostvarerne ”gratis” kulde til køleskabet, så du sparer på elforbruget.