Jysk Energis Persondatapolitik

Persondatapolitik er gældende for følgende selskaber i Jysk Energi koncernen:

 • Jysk Energi A.m.b.a.
 • Jysk Energi A/S
 • Jysk Energi Teknik A/S
 • Jysk Energi Fibernet A/S
 • Jysk Energi Nissum Bredning A/S

Jysk Energi koncernen indsamler kun nødvendig personoplysninger om dig til udførelse af forretningsmæssige opgaver. Heriblandt til køb og levering af vores ydelse, opfyldelse af dine kundebehov og administration af din relation til os.

 

Jysk Energi beskytter dine persondata

Jysk Energi koncernen har udfærdiget følgende persondatapolitik i overensstemmelse med EU’s ’General Data Protection Regulation’ (persondataforordningen), da koncernen tager dine persondata alvorligt. Jysk Energi behandler persondata i forbindelse med levering af ydelser, varer og/eller oplysninger.

Jysk Energi behandler kun oplysninger som du selv har givet. Der indsamles og behandles almindelige oplysninger som:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • CPR-nummer
 • Måler- og installationsnummer
 • Forbrugsdata

Som udgangspunkt har vi ikke følsomme personoplysninger på dig medmindre du selv viderebringer oplysninger af væsentlig karakter i forhold til kundeforholdet.

 

Særlige regler vedrørende behandlingen af CPR-nummer

For at kunne foretage en af de tre primære ændringer i Datahub, så skal Jysk Energi bruge dit CPR-nummer. Det gælder ved: Leverandørskifte, indflytning eller registrering af ny måler.

Datahubben er et centralt og uafhængigt it-system, som indsamler oplysninger, forbrug og priser for kunder. Datahubben håndterer herigennem al datakommunikation mellem aktørerne i elmarkedet.

Registrering i Datahubben, der er ejet af Energinet.dk, kræver dit CPR-nummer til sikring af personidentifikation. Det er styret via Markedsforskrifterne med hjemmel i elforsyningsloven.

Jysk Energi kan derfor ikke oprette dig som kunde og levere strøm til husstanden uden et gyldigt CPR-nummer.

Hvis du vil vide mere om energinet eller datahubben, så gå på www.energinet.dk.

 

Oplysninger om samtykke

I forbindelse med indsamling af dine personoplysninger, spørger vi efter samtykke til det givne formål. Således sikrer vi at du, som kunde, altid er oplyst.

Kunden giver sit samtykke til den generelle behandling af personoplysninger ved indgåelse af leveranceaftale – herunder standardbetingelserne. Herudover spørges der til samtykke af to markedsføringsinitiativer. Det er henholdsvis nyhedsbreve og retten til kontakte kunden med et tilbud.

Jysk Energi koncernen sikrer beskyttelsen af dine personoplysninger gennem vores interne regler specifikt om persondataforordningen samt via informationssikkerhedsreglerne.

Der gøres opmærksom på at samtykke altid kan trækkes tilbage, hvorefter markedsføringsinitiativer straks ophører.

 

Sletteproces og anonymisering

Jysk Energi opbevarer ikke personoplysninger længere tid end nødvendigt for at opfylde de købte ydelser. Det vil sige at Jysk Energi som udgangspunkt opbevarer dine oplysninger så længe du er kunde og i en rimelig periode herefter. Det skyldes hovedsageligt dokumentationskrav jævnfør elforsyningsloven samt bogføringsloven.

Efter den givne periode vil dine personoplysninger blive slettet/anonymiseret medmindre der foreligger en retslig tvist, at kunden har udeståender hos Jysk Energi eller gennem anden saglig grund til opbevaring.

 

Dine rettigheder

Som kunde ved et af koncernens selskaber har du følgende rettigheder som du altid kan påberåbe dig over for Jysk Energi, som er dataansvarlig:

Som registeret har du følgende rettigheder:

 • Ret til indsigt
  • Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
 • Ret til berigtigelse
  • Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
 • Ret til sletning eller ”retten til at blive glemt”
  • Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
 • Ret til begrænsning af behandling
  • Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
 • Ret til dataportabilitet
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
 • Ret til indsigelse
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på behandling, herunder profilering

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og anmode om at få slettet dine data. Såfremt du føler dig uretmæssigt behandlet, så kan du altid rette henvendelse på Datatilsynet for råd og vejledning. Se mere på www.datatilsynet.dk

 

Opdateringer

Jysk Energi reviderer udstukket retningslinjer på årlig basis og udfører ligeledes stikprøvekontroller for at sikre at arbejdsprocedurerne bliver overholdt.

Ligeledes følges udviklingen på lovgivningen tæt og enhver opdatering på området med relevans for Jysk Energi vil blive taget til efterretning og implementeret, så koncernen altid er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende udgave af relevant lovgivning.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, eller vil du indgive en klage i den forbindelse, kan du kontakte Jysk Energi på tlf. 96 10 66 77 eller sende en e-mail til gdpr@jyskenergi.dk. Du kan også udfylde Datatilsynets klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

Cookies på Jysk Energi.dk

Første gang du ankommer til jyskenergi.dk, informerer vi om brugen af cookies. Cookies får sitet til at fungere og bruges til at indsamle statistik, så vi kan forbedre din brugeroplevelse. Vi bruger også cookies til at personalisere sitet, så det bliver relevant for dig.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes lokalt på din computer. En cookie bruges til at genkende din computer og til at forbedre brugervenligheden af en side ved at huske de valg, du har foretaget på siden.

Cookies kan for eksempel bruges til at huske, hvad du har lagt i en indkøbskurv, eller at du er logget ind. Cookies bruges også til at se, hvordan du har bevæget dig rundt på siderne, så vi kan optimere indholdet og gøre det lettere for dig at finde rundt på sitet.

En cookie kan ikke indeholde virus og giver ikke adgang til oplysninger, der bruges til at spore din identitet.

Cookies kan have forskellige 'udløbsdatoer'. Visse cookies bliver slettet, når du lukker for din internet-browser, mens andre bliver gemt i flere år.

Hvad bruger jyskenergi.dk cookies til?

På jyskenergi.dk bruges cookies til tre hovedformål:

Funktionelle cookies

Cookies til analyseformål

Cookies til markedsføring

Funktionelle cookies

Funktionelle cookies bruges til at registrere oplysninger om dit besøg, som er relevant for funktionaliteten på jyskenergi.dk. Det kan f.eks. være, om du er logget ind, eller om du har lagt varer i indkøbskurven. De fleste funktionelle cookies på jyskenergi.dk er lavet specifikt til at virke på vores site, men der sættes også funktionelle cookies af 3. part – f.eks. youtube.com, når der er videoer på sider, eller addthis.com, som du kan bruge til at dele en artikel med andre.

Cookies til analyseformål

Cookies til analyseformål indsamler på overordnet niveau information om din vej gennem jyskenergi.dk. De analytiske cookies på jyskenergi.dk er lavet specifikt til at virke på vores site. Jyskenergi.dk bruger forskellige analysesystemer på forskellige dele af sitet. Vi anvender Google Analytics til at indsamle data forskellige steder på jyskenergi.dk

Cookies til markedsføring

Med viden om brugernes nuværende kundeforhold med NOE, de besøgendes færden på Jyskenergi.dk, anvendte NOE-tjenester osv., prøver vi at gøre vores hjemmeside så relevant for den enkelte bruger som muligt.
Jyskenergi.dk benytter også cookies fra Adform for at effektmåle annoncering og vise mere relevante annoncer. Adform registrerer ingen personlige oplysninger på sitet, og data er anonymt.
Ved hjælp af cookies er det muligt at frekvensstyre annoncer på baggrund af aktivitet, se brugeradfærd på sitet ift. onlineannonceringen, lagre information om produktinteresse for mere relevant annoncering og målrette annoncer til udvalgte segmenter.

Sådan slipper du for cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du slette eller blokere dem. Nedenfor er vejledninger til, hvordan man håndterer cookies i de mest populære browsere:

Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari