Serviceydelser & Gebyrer

Satserne gælder fra 1. juni 2015
Leverandørskifte Gratis
Flytning Gratis
Afregning aconto forud Kvartalsvis
Årligt abonnement 125 kr. pr. måler
Energinet.dk gebyr 0,0016 kr. pr. kWh
* Alle nævnte priser er inkl. moms  

 

BETALINGSGEBYRER