Priser og gebyrer

 

Satser gældende pr. 1. januar 2018

 

Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1:1, således du betaler præcis det samme nu, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit netselskab. 

 

Almindelige omkostninger

 

Leverandørskifte

Gratis

Afregning a conto forud

Kvartalsvis

Årligt abonnement

150 kr. pr. måler

 

Afregningsgebyrer

Inkl. moms

Regningskopi (udskrift)

43,75 kr.

Regningsgebyr for ikke PBS aftaler

39,00 kr.

 

Betalingsgebyrer

 

Inkl. moms

Henstand

 

100,00 kr.

Bo behandling efter timeforbrug, dog minimum 250 kr. (inkl. moms)

 

800,00 kr. pr. time

Betalingsaftale u. 5.000,00 kr.

 

300,00 kr.

Betalingsaftale o. 5.000,00 kr.

 

600,00 kr.

Rykkerskrivelse (momsfrit)

 

100,00 kr.

Inkassomeddelelse

 

100,00 kr.

Morarente pro anno (rentelovens bestemmelser)

 

p.t. 8,2 %

Jysk Energi pålægger desuden rimelige og relevante omkostninger i forbindelse med inddrivelse af fordringer jf. § 9a i Renteloven.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl.