Ansøgningsskema til Jysk Energis sponsorpulje
Ansøgningsskema til Jysk Energis sponsorpulje

kr.
kr.
Det vigtigste og mest afgørende er, at tilskuddet kommer så mange som muligt af de 30.000 andelshavere i Jysk Energi til gode.
Gennem tilskuddet skal kendskabet til Jysk Energi øges.
Det må gerne give nye kunder til Jysk Energi.
Ja
Nej

Kommunikation og formidling
Ja
Nej