Sponsorpuljen

Sponsorpuljen har åbent for ansøgninger hele oktober. Læs først puljens retningslinjer herunder.

Sponsorpuljen

Jysk Energi vil gerne markere sit tilhørsforhold til Nordvestjylland endnu tydeligere. Derfor har bestyrelsen oprettet en årlig pulje på en rund million, hvorfra der to gange årligt uddeles 500.000 kr.

Mindst én af de to nedenstående betingelser skal være opfyldt for at man kan komme i betragtning:

  • Det vigtigste og mest afgørende er, at tilskuddet kommer så mange som muligt af de 30.000 andelshavere i Jysk Energi til gode
  • Gennem tilskuddet skal kendskabet til Jysk Energi øges

 

Hvem kan få sponsorat

En række foreninger, institutioner, klubber og enkeltpersoner kan komme i betragtning. Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer og lignende. Det kan være inden for fritid, idræt og sport, men det kan i lige så høj grad være spejdere, kulturelle og sociale organisationer og mange andre. Kun fantasien begrænser. Vi bestræber os på at støtte bredt inden for de forskellige områder og at dække hele landsdelen. Vær opmærksom på, at ansøgere kun kan få tildelt ét sponsorat årligt.

 

Vi støtter ikke…

  • Politiske projekter
  • Projekter der kan skade andre mennesker
  • Projekter til skade for dyr og miljøet
  • Den egentlige drift af foreninger, institutioner, klubber og organisationer

 

Ansøgningsrunder 2019:

1. april til 30. april 2019, hvor der uddeles 500.000 kr.

1. oktober til 31. oktober 2019, hvor der uddeles 500.000 kr.

 

Tildeles man støtte, bliver man indkaldt til et møde, hvor udmøntning af støtten aftales nærmere.

Kommer man ikke i betragtning til støtte, modtager man et afslag uden begrundelse for afslaget. Man kan i så fald søge igen ved næste ansøgningsrunde.