Sponsorpuljen

NYHED! SPONSORPULJEN ER UDVIDET FRA 600.000 til 1.000.000!  

Jysk Energi vil gerne markere sit tilhørsforhold til Nordvestjylland endnu tydeligere. Derfor har bestyrelsen oprettet en årlig pulje på en rund million, hvorfra der to gange årligt uddeles 500.000 kr.

Mindst én af de tre nedenstående betingelser skal være opfyldt for at man kan komme i betragtning:

  • Det vigtigste og mest afgørende er, at tilskuddet kommer så mange som muligt af de 30.000 andelshavere i Jysk Energi til gode

  • Gennem tilskuddet skal kendskabet til Jysk Energi øges

  • Det må gerne give nye kunder til Jysk Energi

Hvem kan få sponsorat

En række foreninger, institutioner, klubber og enkeltpersoner kan komme i betragtning. Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer og lignende. Det kan være inden for fritid, idræt og sport, men det kan i lige så høj grad være spejdere, kulturelle og sociale organisationer og mange andre. Kun fantasien begrænser. Vi bestræber os på at støtte bredt inden for de forskellige områder og at dække hele landsdelen. Vær opmærksom på, at ansøgere kun kan få tildelt ét sponsorat årligt.

Vi støtter ikke…

  • Politiske projekter

  • Projekter der kan skade andre mennesker

  • Projekter til skade for dyr og miljøet

  • Den egentlige drift af foreninger, institutioner, klubber og organisationer

Finansiering

Midlerne til aktiviteter som sponsorater kommer fra Jysk Energis kommercielle selskaber. Derfor bliver din elpris ikke højere, når vi indgår aftaler om sponsorater.

 

Ansøgningsrunder 2018:

1. april til 30. april 2018, hvor der uddeles 500.000 kr.

1. oktober til 31. oktober 2018, hvor der uddeles 500.000 kr.

 

Der bliver udsendt afslag til de, der ikke kommer i betragtning, men uden begrundelse. De kan så forsøge igen ved næste uddeling.