Få indflydelse på dit el-selskab

Bor du i vores forsyningsområde? Så er du medejer af Andelsselskabet JYSK ENERGI og kan få indflydelse i repræsentantskabet.

JYSK ENERGI AMBA er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet.
Forbrugerne vælger et repræsentantskab, der er den øverste myndighed i selskabet.
Repræsentantskabet har 112 medlemmer, som vælger syv bestyrelsesmedlemmer, der sammen med direktionen, har ansvaret for at lede JYSK ENERGI.
Repræsentantskabet holder møde to gange årligt. Ud over møderne tager repræsentantskabet også på en årlig studietur og får tilbud om andre arrangementer.
Repræsentantskabet er inddelt i fire lokale valgkredse, og repræsentanterne bliver valgt for to år ad gangen. Valget foregår forskudt i to valgkredse ad gangen. På den måde er halvdelen af repræsentanterne på valg hvert år. Det sikrer, at repræsentantskabet hele tiden består af både nye og gamle medlemmer.
JYSK ENERGI AMBA opfordrer især kvinder til at søge indflydelse i repræsentantskabet, da bestyrelsen aktivt arbejder på at skabe en bedre balance mellem kønnene i repræsentantskab og bestyrelse.

 

Du kan tilmelde dig valgmøde i formularen herunder:

Navn *

Vej

Postnr. og by

Mobil

Kreds

Distrikt

Målernr.

E-mail *