Typiske spørgsmål – og klare svar

Har du spørgsmål til din elregning eller dit elforbrug – så finder du måske svaret lige her.

Vi har samlet svarene på en række af de spørgsmål, som vores kundeservice ofte bliver stillet. Tanken er at gøre det nemt og hurtigt for dig, at få et svar – men du er naturligvis altid velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Hvilke rettigheder har jeg som elkunde?

Energistyrelsen har lavet én side med alle landets elkunders rettigheder, se dem her.

Hvad er et netselskab?

Netselskabet er det selskab, som har ansvaret for det lokale el-net. Det er dem, som har ansvaret for, at kabelnettet er i orden, og at der er strøm i din stikkontakt. Det er udelukkende ved målertekniskeproblemer, eller opsætning af ny måler du skal kontakte dit netselskab. Netselskabet afregner igennem elhandelsselskabet, og du får derfor ingen regninger af netselskabet direkte.

Hvad er et elhandelsselskab?

Et elhandelsselskab kan sælge strøm til alle kunder i hele Danmark, som har deres egen elmåler. Jysk Energi er et af de elhandelsselskaber, som tilbyder flere forskellige elprodukter. Elpriserne varierer fra selskab til selskab. Elhandelsselskaberne er valgfrie og har leveringspligt. Det er også fra elhandelsselskaberne at du modtager din regning på både strøm og afgifter.

Hvad koster min strøm?

Din strømpris afhænger af, hvilket produkt du har. Hvis du vil se nærmere på priserne og produkterne, finder du disse på forsiden.

Hvor meget betaler jeg i afgift og tariffer?

Dine afgifter svarer typisk til 60-70 % af din samlede elregning. Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1:1, således prisen er den samme som hvis de blev opkrævet direkte fra dit netselskab.

Du kan også læse hvad Energinet.dk skriver om "aktuelle tariffer og gebyrer" her, og hvad Skat skriver om "Godtgørelse af afgift af elektricitet" her.

Hvordan kan jeg se seneste årsopgørelse eller mine aflæsninger?

Du kan altid finde alle dine regninger på ”din Side” – benyt dit kundenummer som brugernavn. Ønsker du ny kode kan du selv danne en ny ved at gå ind på ”din side” og tryk på ”ny adgangskode” – dette kan dog ikke lade sig gøre hvis ikke vi har din e-mail.

Jeg kan ikke læse min elektroniske regning, hvad skal jeg gøre?

Nogle kunder oplever problemer med at kunne se sin regning på computeren. Forklaringen kan oftest skyldes at du ikke har installeret en opdateret version af "Adobe Reader". Du kan downloade den nyeste version her.

Har du fået lukket for strømmen?

Ved manglende betaling fremsender vi flere påmindelser og et brev med varsel om lukning. Ved fortsat manglende betaling, ser vi os nødsaget til at lukke for strømmen.

Ønsker du at få genåbnet for strømmen, skal du betale det skyldige beløb og stille sikkerhed/indbetale depositum for det fremtidige forbrug (svarende til 5 måneders forbrug). Saldoen og størrelsen på depositum, kan du få oplyst ved at kontakte vores debitorafdeling på tlf. 96 12 35 95 eller debitor@jyskenergi.dk. 

Hvor tit skal vi aflæse vores el-måler?

Som hovedregel skal alle husejere og lejere aflæse deres måler 1 gang årligt, dog skal man altid aflæse hvis man bliver bedt herom.

Hvornår kommer næste opkrævning?

Det er individuelt, hvornår vi sender fakturaer ud, men vi udsender de fleste i februar, maj, august og november. Ønsker du en helt nøjagtig dato, så skal du tage kontakt til vores kundeservice på tlf. 96 10 66 77 eller på kundeservice@jyskenergi.dk.

Vær' venligst opmærksom på at den første faktura du modtager fra os, godt kan være lidt "skæv", altså på enten 1 eller 2 måneder, det vil helt automatisk blive rettet på din næste aconto regning.

Jeg har installeret elvarme eller varmepumpe - skal I vide det?

Når du får installeret elvarme eller en varmepumpe, vil det være en klar fordel for dig at meddele dette til os hurtigst muligt. Du skal sikre dig at informationen fremgår af din BBR-meddelelse på huset, og sende denne ind til os. Du vil herefter få en reduktion på din energiafgift efter de første 4.000 kWh udover egenproduktion.

Det samme er sig gældende hvis du allerede benytter el opvarmning, HUSK at rubrikken "opvarmningskilde" skal udfyldes med "electricitet".

Du har mulighed for at få reduktion 3 år tilbage, men det kræver at du kan dokumenterer præcis hvornår din el opvarmning er installeret og tilsluttet.

Hvis du har spørgsmål vedr. BBR meddelse eller reduktion generelt er du velkommen til at kontakte vores Kundeservice på tlf. 96 10 66 77 eller kundeservice@jyskenergi.dk

Ændring af forbrug

Som el-leverandør kan vi kun sende forslag til net selskabet om en ændring af dit forbrug, det vil til alle tider være Netselskabet der skal vurderer om dette skal godkendes eller ej.

Jeg vil skifte elleverandør - hvad skal jeg gøre?

Hvis du ønsker at skifte elleverandør, skal du tage kontakt til det selskab du ønsker at skifte til. Vær venligst opmærksom på din evt. bindingsperiode.

Hvad er et aftagenummer?

Aftagenummeret er målerens 11 eller 18-cifrede "cpr.nr.", som identificere målerens placering - det starter typisk med 5713131. Aftagenummeret findes ikke på din måler, men kan enten findes på din elregning eller oplyses hos din nuværende elleverandør. Aftagenummeret skal altid opgives ved leverandørskifte for at sikre, at det er den rigtige kunde/adresse, som skifter leverandør.

Kan jeg købe el hos Jysk Energi - selvom jeg bor udenfor "jeres område"?

Alle i hele Danmark, som har deres egen elmåler, kan købe strøm hos Jysk Energi. Ring til os på 96 10 66 75 og tal med en af vores rådgivere.

Hvad gør jeg når jeg skal flytte?

Du skal ringe til dit elhandelsselskab, hertil skal du have en aflæsning samt navn og cpr. nr. på den/de person(er) som overtager adressen. Din nuværende aftale vil automatisk følge med dig til din nye adresse.

Hvis du er ejer af en udlejningsejendom, skal du være opmærksom på at du selv hæfter i det tidsrum der ikke er noget nyt navn opgivet på adressen.

HUSK at du skal melde flytning senest 10 dage før du flytter, og har du ikke fjernaflæstmåler skal du have en aflæsning klar.

Der kan meldes flytning både pr. tlf, mail og på "din side".

Hvem skal jeg kontakte ved strømsvigt?

Du skal altid kontakte dit elhandelsselskab ved strømsvigt, ring til Jysk Energi på tlf. 96 10 66 76 eller se driftstatus her.

Hvad er dit normale strømforbrug?

Strømforbruget afhænger af mange forskellige ting. De fleste, der bor i lejlighed bruger mellem 2.000 og 2.500 kWh på et år. Hvis man bor i parcelhus, bruger man noget mere, nemlig 4.000 - 4.500 kWh om året. Forbruget afhænger selvfølgelig meget af hvor mange, der bor i husstanden, hvilke elektriske apparater, man bruger – og ikke mindst, hvor meget man bruger disse apparater.

Har man el-varme på adressen bruger man typisk 3x så meget strøm, alt mellem 5-15.000 kWh er helt normalt.