Tag et grønt valg – og vis det

  • Viser din støtte til vedvarende energikilder
  • Neutraliserer virksomhedens CO2-udslip
  • Dokumenteres med certifikat

Der er en god værdi i at dokumentere virksomhedens miljøbevidsthed.
Det gælder både i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

Virksomheden kan også forbedre sit grønne regnskab ved at købe klimacertificeret el fra vind-
eller vandkraft i stedet for traditionel elektricitet, som kommer fra et mix af både gas, kul, atomkraft og vind.

Med klimacertifikater fra Jysk Energi foretager din virksomhed et valg og er med til at neutralisere CO2-udslippet, da klimacertifikaterne kommer fra CO2-neutrale energikilder - primært fra danske vindmøller eller norsk vandkraft.

På den måde udviser – og viser – virksomheden et medansvar for miljøet, naturens ressourcer og for de næste generationer.

 

Certifikat og logo

Når Jysk Energi har registreret købet, modtager din virksomhed et certifikat som dokumentation for, at elforbruget nu er CO2-neutralt. Vi benytter RECS organisationen i Holland og Energinet.dk i Danmark til at sikre transaktionen.

Som en service til vores "grønne" kunder, har vi fået lavet et logo, som kan downloades gratis.
Når du køber Klimacertificeret el, kan du benytte det grønne logo i alle dine materialer - både på internettet og tryk.