Sammenlign Basis og Udvidet

Storforbrugere og offentlige kunder går i stigende omfang i udbud, fordi indkøbet af el bliver stort og svært at overskue. Derfor har Jysk Energi skabt to energimægling produkter, der kan hjælpe med overblik og håndering af udbudsmaterialet.


Her kan du se fordelene – og forskellene – ved Basis Energimægling og Udvidet Energimægling:

 

 

Basis

Udvidet

Liste over kontaktpersoner
til elhandelsselskaber

Udbudsdokument
 

Dokument med oversigt over
aftagersteder og forbrug

Timedata
 

Samlet prisark

Forbrugsanalyse
 

Energirådgivning til optimering

 

Indkøbsstrategi
 

 

Opfølgning på indkøbsstrategi