Behandling af persondata hos Jysk Energi

Alt afhængigt af, hvilket job du har søgt, er enten Jysk Energi A/S eller Jysk Energi Teknik A/S dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Jysk Energi kan kontaktes via kundeservice@jyskenergi.dk eller på telefon 96 10 66 77.

Formålet med behandlingen er at vurdere din egnethed som ansat hos Jysk Energi. Retsgrundlaget for behandlingen er Jysk Energis legitime interesse som potentiel arbejdsgiver i at foretage denne vurdering under den forudsætning, at du har valgt at afgive disse oplysninger frivilligt og af egen drift, samt at du selv har en stor interesse i, at behandlingen sker. Din meddelelse af personoplysninger er ikke lovpligtig eller et krav i henhold til en kontrakt. Såfremt du ønsker, at behandlingen af dine oplysninger skal stoppe, er du velkommen til at kontakte os.

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet umiddelbart efter jobansøgningsprocessen, med mindre du har givet samtykke til, at vi må tilgå oplysningerne op til et år efter ansættelsesrunden er slut for eventuelt at komme i betragtning til fremtidige stillinger. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retslig konflikt med en jobansøger, kan alle jobansøgninger fra ansættelsesprocessen blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

Såfremt du ansættes, vil alle oplysningerne som udgangspunkt blive gemt under hele din ansættelse hos Jysk Energi.

Du har ret til at anmode Jysk Energi om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personlige oplysninger eller begrænsning af behandlingen eller til at gøre indsigelse mod behandlingen efter reglerne i persondataforordningen. Du er altid velkommen til at stille os spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du mener, at behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os. Hvis du er uenig i vores vurdering af sagen, kan du klage til Datatilsynet, som kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på telefon 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.