Kommercielle fibernet-projekter

Jysk Energi Fibernet A/S investerer i anlæggelse af fibernet i Jysk Energi A.m.b.a’s forsyningsområde og ejer efterfølgende det etablerede net - til gavn for både private og erhvervsdrivende i området.

Investering i anlæggelse af fibernet er en bekostelig affære. Etableringsomkostninger til gravearbejde, fiberkabler, passivbokse, brønde, samt huse til servere og switche er i sig selv en stor investering.

Dertil kommer så efterfølgende overvågning og drift, så vores kunder oplever en oppetid helt i top.

Derfor er vi meget omhyggelige i vores forarbejde, inden vi anlægger fibernet. Vi undersøger grundigt, hvor mange husstande der er parat til at blive kunder i et specifikt projektområde, inden vi påbegynder projektet.

Bestyrelsen i Jysk Energi A.m.b.a. har besluttet, at investeringer i fibernet skal have en kommerciel berettigelse. Det vil sige, at vi for hvert eneste projekt ønsker en tilbagebetalingstid, som kan konkurrere med andre lignende investeringer i infrastruktur.

Derfor kan de kommercielle konditioner for de enkelte projekter variere. I tæt befolkede områder med høj tilslutningsprocent (altså stor lyst til at blive fibernetkunder), kan et projekt måske etableres hurtigt og billigt. I andre projekter er der langt mellem husstandene og lav tilslutningsprocent.

En ting er dog sikkert – vi vurderer alle projekter ens. Det vil sige, at vi forholder os til de reelle anlægsomkostninger i hvert projekt og fratrækker den investering, vi som selskab har besluttet at investere pr. deltagende adresse. Hvis vores investering ikke er nok til at dække anlægsomkostningerne, anmoder vi deltagerne om egenbetaling. Egenbetalingen kan altså variere fra projekt til projekt.