Kommercielle fibernet-projekter

Jysk Energi Fibernet A/S investerer i anlæggelse af fibernet i Jysk Energi A.m.b.a’s forsyningsområde og ejer efterfølgende det etablerede net - til gavn for både private og erhvervsdrivende i området.

Investering i anlæggelse af fibernet er en bekostelig affære. Etableringsomkostninger til gravearbejde, fiberkabler, passivbokse, brønde, samt huse til servere og switche er i sig selv en stor investering.

Dertil kommer så efterfølgende overvågning og drift, så vores kunder oplever en oppetid helt i top.

Derfor er vi meget omhyggelige i vores forarbejde, inden vi anlægger fibernet. Vi undersøger grundigt, hvor mange husstande der er parat til at blive kunder i et specifikt projektområde, inden vi påbegynder projektet.

Bestyrelsen i Jysk Energi A.m.b.a. har besluttet, at investeringer i fibernet skal have en kommerciel berettigelse. Det vil sige, at vi for hvert eneste projekt ønsker en tilbagebetalingstid, som kan konkurrere med andre lignende investeringer i infrastruktur.

Derfor kan de kommercielle konditioner for de enkelte projekter variere. I tæt befolkede områder med høj tilslutningsprocent (altså stor lyst til at blive fibernetkunder), kan et projekt måske etableres hurtigt og billigt. I andre projekter er der langt mellem husstandene og lav tilslutningsprocent.

En ting er dog sikkert – vi vurderer alle projekter ens. Det vil sige, at vi forholder os til de reelle anlægsomkostninger i hvert projekt og fratrækker den investering, vi som selskab har besluttet at investere pr. deltagende adresse. Hvis vores investering ikke er nok til at dække anlægsomkostningerne, anmoder vi deltagerne om egenbetaling. Egenbetalingen kan altså variere fra projekt til projekt.

 

Senest opdateret 29-10 2019

 

Projekt

Område

Projektejer

Kontaktinfo

Start

Slut

Status

Lemvig 4.1

Alahärmävej, Havnen, Højbakken,

Idylvej, Nybrovej, NørrebjergNørreled,

Nørrevang, Teglgårdsbakken,

Teglgårdsvej, Teglvænget, Udsigten,

Voldgade, Østerbom, Østerbrogade, Ågade

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

Januar

2019

December

2019

Følger plan

Lemvig 4,2

Fjordbakken, Fjordlystvej, Fjordvænget,

Rønbjerghage, Skovbakken, Tannebækvej,

Teglgårdsvej, Villemoesparken

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

Juni 2019

Maj 2020

Følger plan

Lemvig 6

Anders Thuborgs vej, Banegårdsvej,

Danmarksgade, Grønningen, Hans Lilholts vej,

Industrivej, Jens Søndergårds vej,

Jevnakervej, Jyllandsgade, Knud Eels vej,

Kresten Bjerres Vej, Niels Bjerres Vej,

Nis Petersens Vej, Rolighedsvej, 

Romvej, Storegade, Søndergade

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

Juni 2019

Maj 2020

Følger plan

Galgemosen

Feldinghus, Fuglehegnet, Galgemosevej,

Gærdesmuttevej, Helgesensvej, Kroghsvej,

Lærkevej, Læssøevej, Mølleparken, Mågevej,

Niels Kjeldsens Vej, Provstindestien, Ryesvej,

Rylevej, Skjernvej, Solsortevej, Suensonsvej,

Sydbanevej, Ternevej, Trekronervej, Vegen Møllevej

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

 

 

Interesse

undersøges

HOA07-115

Chr. Winthers Vej, Dalgasvej, J Skjoldsborgs Vej,

Jeppe Aakjærs Vej, Mejdalvej, Nis Petersens Vej

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

 

 

Interesse

undersøges

HOA07-109

Dalgasvej, Færøvej, Grønlandsvej,

Jakob Knudsens Vej, Jeppe Aakjærs Vej,

Mejdalvej, Norgesvej, Steen Blichers Vej,

Svinget, Østerbrogade,

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

 

 

Interesse

undersøges

Flyvepladsen zone 1

Emil Reesens Vej, Haydnsvej, Leharsvej

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

Juni 2019 Marts 2020

Følger plan

Flyvepladsen zone 2

Offenbachsvej, Ravelsvej

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

Juni 2019 Marts 2020

Følger plan

Kolonihaverne Ellebæk

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

August 2019 Marts 2020 Følger plan
Flyvepladsen zone 3 Emil Reesens Vej, Haydnsvej

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

    Interesse undersøges
Flyvepladsen zone 4 Emil Reesens Vej, Laubsvej

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

    Interesse undersøges
Flyvepladsen zone 5 Händelsvej, Leharsvej

Morten B. Andersen,

Altibox

mba@altibox.dk

6023 1127

    Interesse undersøges