Jysk Energi A/S er søsterselskab til NOE Net A/S.

NOE er en forkortelse for Nordvestjysk Elforsyning. Selskabet er ejet af sine lokale elforbrugere i Vestjylland og forsyner fysisk omkring 28.000 husstande med elektricitet.

NOE Net A/S er et netselskab, og er derfor ejer af ledningerne der sørger for at strømmen kan transporteres ud til kunderne. Siden 1. april 2016 har Netselskabet ikke nogen decideret kundekontakt, med mindre det drejer sig om et målerteknisk spørgsmål eller hvis der er tale om en installation af en ny måler.

Netselskabet er derfor trådt i baggrunden for elleverandøren, som nu sender én samlet regning ud - uanset hvor i landet du bor, og uanset hvilken elleverandør du har valg.