Støt Nordvestjysk Fjordkultur når du køber el

Foreningen blev stiftet i 1998.

Nordvestjysk Fjordkulturs overordnede mål er at værne, bevare og videreformidle de kulturelle værdier, som ligger gemt i ældre træskibe, der har været brugt til enten erhvervs- eller lystsejlads.

Som det fremgår af senere beskrivelse, har foreningens aktive medlemmer restaureret adskillige fartøjer. I den udstrækning det er muligt, anvendes de gamle håndværk fra den tid, hvor fartøjet blev bygget.

Foreningen har 14 både til rådighed for medlemmerne, hvoraf 3 er under restaurering og først senere vil kunne bruges til sejlads. Nogle af vore fartøjer er af nyere dato, men konstrueret enten som kopier af ældre både, eller tydeligvis bygget med inspiration fra ældre fartøjer. Se senere: FORENINGENS BÅDE. 

Ud over aktiviteterne med bådene, arrangerer foreningen også foredragsaftener med et maritimt eller historisk indhold. Som eksempel kan nævnes, at Esben Graugaard fra Holstebro Museum har holdt foredrag om studehandel til Tyskland og Skotland. Hver første lørdag i februar måned arrangerer vi Fjordens Dag. Det er en dag, hvor mange af vores samarbejdes partnere rundt om Limfjorden, ca. 80 – 100 personer, kommer og udveksler ideer og fortæller om deres arbejder og arrangementer i løbet af året. Der kan også være indlagt forskellige virksomhedsbesøg i arrangementet.

Foreningen er en af hovedaktørerne ved den årlige kapsejlads Limfjorden Rundt for ældre og større træskibe. Limfjorden Rundt har været afholdt i 30 år. Vi bespiser herca. 650 personer med biksemad.

Foreningen er i 2016 blevet samarbejdspartner med Geopark Vestjylland.

 

 

 

 

Foreningen arbejder på et samarbejde med Sea War Museum i Thyborøn.

Foreningen har p.t. 125 medlemmer, som næsten alle er pensionerede og over 60 år. Ca. 40 medlemmer er aktive med konstant fremmøde på de faste arbejdsdage.

Pakhuset - Havnegade 6 i Struer, hvor vi holder til er alkohol frit område.

Blandt medlemmerne findes alle former for uddannelse: Bådebyggere, lærere, elektrikere, smede, læger, butiksekspedienter, specialarbejdere, ingeniører, bagere, direktører, museumsfolk, chauffører mf. 

Nordvestjysk Fjordkultur bakkes bl.a. op af: Limfjordsmuseet, Struer Museum, Struer Roklub, Struer Kajakklub, Gert Nordmand Andersen, Struer Kommune, Hempel, Lystfartøjsmuseet i Svendborg, Kvickly, Færch Plast, Sejlerbiksen, Struer Havn, Sejlloftet og flere af Struer Handelsstands medlemmer.

Det bør oplyses, at der indtil videre årligt er givet foreningen hjælp fra forskellig side:

Holstebro-Struer Havn stiller Træskibshavnen (den gamle fiskerihavn) til rådighed for foreningens både. Træskibshavnen er det havnebassin, som ligger tættest på Struers gågade.

Mange mennesker studerer ivrigt bådenes historie i sommerens løb, når de går tur på havnen.

Struer Kommune støtter foreningen årligt med økonomisk tilskud. 

Endelig skal det nævnes, at foreningen altid møder stor velvilje, når vi har behov for hjælp af den ene eller anden art.

Er du Privat?

Skift til Det Lokale Liv og Jysk Energi ved at udfylde formularen nedenfor allerede nu.

Produktet er lavet specielt til dig der vil støtte klubben – og have den bedste kvartalspris.

Du støtter os med 100,- kr. årligt uden at det koster ekstra.

Du er sikret en god, lav pris hvert kvartal.

Ingen bindingsperiode.

Se aktuel strømpris her 

Årligt abonnement 150 kr.

Er du Erhverv?

SynergiSponsor er en god cirkel, der gavner udviklingen af alle involverede parter: Din virksomhed, den lokale klub og Jysk Energi.

Din virksomhed kan støtte den lokale klub eller forening uden ekstra omkostninger. Og er virksomheden allerede sponsor, så er det en unik mulighed for at give lidt ekstra til klubbens udvikling. Helt gratis.

Som Erhverv skal vi have en kort snak med dig før vi kan skifte dig over til Jysk Energi, simpelthen for at sikre at du får den helt rigtige aftale til din virksomhed.

Giv os derfor et kald på tlf. 96 10 66 75, eller send os en mail på salg@jyskenergi.dk

Udfyld formularen - så klarer vi resten!

Alle private forbrugere kan med få oplysninger skifte elhandler - udfyld formularen, og støt NU!
*

DINE OPLYSNINGER
*
*
Dine oplysninger bruges kun til at gøre dit leverandørskifte endnu nemmere
*
*
*
*
*
Fakturaadresse er forskellig fra leveringsadresse
Her kan du skrive en kommentar hvis du har nogle specielle ønsker eller krav til bestillingen.