Nye regler på elmarkedet

Information om de kommende nye forhold på elmarkedet:
 • Jysk Energi står fremover for salg af el inkl. transport

 • Du vil som kunde modtage én samlet regning fra Jysk Energi på leveret el - inkl. transporten af el (Er du solcelle-kunde, vil dette først ske ved næste normale opgørelse - også selv om det først er i februar 2017)

 • Du vil som kunde ikke længere modtage forbrugsafregninger fra dit netselskab

 • Jysk Energi afregner ydelserne fra dit netselskab 1:1, således du betaler præcis det samme nu, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit netselskab.

 • Du vil som kunde modtage en slutopgørelse fra dit netselskab (Er du solcelle-kunde, vil dette først ske ved næste normale opgørelse - også selv om det først er i februar 2017)

 • Har du ikke en måler, som kan fjernaflæses, vil vi opfordre dig til at aflæse din elmåler pr. 31. marts 2016 og benytte dit netselskabs hjemmeside til formidling af målertal

 • Det vil fortsat være netselskabet, der står for nettekniske forhold, og som skal sikre, at elnettet fungerer, og der eksisterer fortsat et aftaleforhold mellem dig som kunde og netselskabet. Netbenyttelsesaftalen erstattes af nogle tilslutningsbestemmelser. Du kan læse mere herom på dit netselskabs hjemmeside

 • Der vil være situationer, hvor du som kunde stadig vil skulle i kontakt med sit netselskab – f.eks. i forbindelse med nytilslutninger samt ved sikkerheds- og forsyningssikkerhedsmæssige spørgsmål

 • Forsyningspligten, som indtil nu har været et prisreguleret produkt leveret til kunder, der ikke har truffet et aktivt valg, ophæves

 • Fremover vælges elleverandør ved et aktivt valg

 • Alle elleverandører, der leverer el til husholdningsforbrugere, har fremover pligt til at leverer el til alle husholdningskunder inden for det eller de netområder, hvor elleverandøren tilbyder de pågældende elprodukter – den såkaldte leveringspligt

 • Fra den 1. april 2016 kan du som elkunde finde informationer om elprodukter og elleverandører på Energinet.dk’s prisportal

 • Det er fremadrettet ikke muligt at ændre på elaftaler, uden at du som kunde skal opgive dit CPR/CVR nr

 • Det er dit ansvar som kunde at oplyse elleverandøren ved særlige forhold, der kan give evt. tarifnedsættelser - så som f.eks. elvarme

 • Grundet nye regler fra forbrugerombudsmanden vil din nuværende PBS-aftale ophøre (med mindre du i dag allerede får én samlet regning), og du vil derfor få PBS oplysninger til tilmelding af regningen på din første faktura efter 1. april 2016. Får du ikke tilmeldt til PBS efter første regning, vil der efterfølgende blive pålagt et gebyr på 39 kr. for fremsendelse af faktura

 • Jysk Energi skal bruge dit CPR nr. for at kunne overføre penge ved overskydende betaling via Nem-Konto, ring ind for mere info: 96 10 66 76

 • Private kunder har ingen binding ved Jysk Energi og kan derfor skifte frit mellem landets elhandlere, både før og efter d. 1/4/16. Erhvervskunder kan derimod give os et kald for nærmere info på tlf. 96 10 66 77

 

Vi vil også gerne opfordre alle kunder til at gå ind på ”Din side” på vores hjemmeside og opdatere deres stamdata – for at sikre at det er rette oplysninger der fremgår
 
Hold dig i øvrigt opdateret på www.danskenergi.dk/AndreSider/Energifakta/NyeRegler.aspx for yderligere information