Indbydelse til Generalforsamling

Der indbydes hermed til Generalforsamling mandag d. 24. april 2017 kl. 19.00.

Se indbydelsen HER.

Pressemeddelelse: Årets resultat i Jysk Energi koncernen: 48 mio. kr. før skat

Jysk Energi koncernen kom godt gennem et udfordrende 2016

Jysk Energi koncernens årsresultat viser et tilfredsstillende overskud på 48 mio. kr. før skat og et driftsresultat (EBITDA) på 58 mio. kr. Egenkapitalen udgør pr. 31/12-2016 1.463 mio. kr.

Adm. direktør Lars Naur udtaler ifm. regnskabet:

”Vi er meget tilfredse med resultatet set i lyset af de udfordringer branchen har været stillet overfor i 2016.”

Foruden de eksterne udfordringer ifm. ændrede regler på elmarkedet, har fokus i 2016 været på implementering af Jysk Energis nye strategiplan ”God Energi kommer indefra”. En plan som forventes at sætte retningen for koncernen frem til 2020. Alle medarbejdere har været involveret i strategiprocessen, og det har været meget positivt, hvilket også afspejles i medarbejdertilfredshedsundersøgelserne, der viser stor arbejdsglæde og høj medarbejder-tilfredshed.”

Et andet fokusområde i 2016 har været at sikre profitabilitet i alle dele af forretningen, hvilket er lykkedes. Fremgangen i koncernresultatet skyldes i høj grad en positiv udvikling på de finansielle markeder i 4. kvartal, væsentligt lavere eksterne omkostninger samt en bedre indtjening i driften af elnettet.

Forsat høj investeringsaktivitet
Investeringsaktiviteten i 2016 har endnu en gang været høj. Der er i 2016 investeret 80 mio. kr. i materielle anlægsaktiver foruden 111 mio. i finansielle anlægsaktiver. Samtidig er koncernens langfristede gældsforpligtelser blevet indfriet ved salg af værdipapirer. Balancen er reduceret til 1.994 mio. kr., mens soliditetsgraden er øget til 73,3%.

I 2017 vil Jysk Energi fortætte arbejdet med at gennemføre den nye strategi, hvilket bl.a. kommer til at betyde en øget fokus på at udbrede kendskabsgraden til Jysk Energi i lokalområdet såvel som i resten af Danmark. Målsætningen er at være blandt de mest effektive selskaber, hvilket i sidste ende vil komme vores ejere i Nordvestjylland til gode”.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør/CEO: Lars Naur, tlf. 4112 8743

CFO: Niels Brøndsted, tlf. 4116 7619

https://www.jyskenergi.dk/arsrapporter

Tidligere pressemeddelelser:

Pressemeddelse - Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S og Jysk Energi opfører vindmøllepark Læs den her
Pressemeddelse - Ny bestyrelsesformand Læs den her
Pressemeddelse - Ny direktør Læs den her