Rekordresultat i Jysk Energi koncernen: 69,4 mio. kr. før skat

Jysk Energi koncernen: Fremgang på alle parametre

Jysk Energi koncernens årsresultat viser et meget tilfredsstillende overskud på 69,4 mio. kr. før skat og 62,2 mio. kr. efter skat. Driftsresultat (EBITDA) er steget med 40 pct. til 81,5 mio. kr. Egenkapitalen udgør 1.529 mio. kr. pr. 31/12-2017.

Adm. direktør Lars Naur udtaler ifm. regnskabet:

”Der er fremgang på alle forretningsområder og overskud i alle driftsselskaber, hvilket er meget tilfredsstillende.

Resultatet er udtryk for et højt aktivitetsniveau og en sund drift kombineret med et lavt omkostningsniveau sammenlignet med branchen. Det er vi rigtigt stolte af”.

Koncernens samlede omsætning var i 2017 på 533 mio. kr. mod 475,1 mio. kr. i 2016. Hovedforklaringerne på fremgangen er stigende el-priser samt øget volumen. Datterselskabet NOE Net bidrager med 21,3 mio. kr. til det samlede resultat, hvilket er en stigning på 9 mio. kr. sammenlignet med 2016. Trods stigende indtjening i netselskabet er priserne for distribution af el i NOE Nets forsyningsområde i 2017 fortsat yderst konkurrencedygtige og ca. 15 pct. lavere end landsgennemsnittet.

I løbet af 2017 er vindmølleparken i Nissum Bredning færdigbygget, men da idriftsættelsen først skete i starten af 2018, har det ikke haft nævneværdig resultatmæssig betydning i 2017.

Den grønne omstilling og VE udbygningen har på alle måder fyldt meget i 2017 hos Jysk Energi koncernen. Netselskabet, NOE Net, har tilsluttet 127 MW vind- og solproduktion til nettet inden udløb af tilskudsreglerne 21. februar 2018, hvilket gør Nordvestjylland til det område med mest VE produktion i landet. Samtidig har Jysk Energi valgt at understøtte den grønne omstilling ved udelukkende at tilbyde strøm fra vedvarende energi til nye private kunder, uden merpris for kunderne.

Alt i alt understreger resultatet, at Jysk Energi er en stærk vestjysk energikoncern, som er godt rustet til fremtiden. Den store egenkapital er optjent gennem flere generationer og skal komme nuværende og fremtidige andelshavere til gode i Nordvestjylland gennem langsigtede infrastrukturinvesteringer, erhvervsudvikling samt støtte til det lokale foreningsliv.

 

Spørgsmål kan rettes til:

Adm. direktør/CEO: Lars Naur, tlf. 4112 8743

CFO: Niels Brøndsted, tlf. 4116 7619

https://www.jyskenergi.dk/arsrapporter

Tidligere pressemeddelelser:

Pressemeddelse d. 6. april 2017 - Årets resultat i Jysk Energi koncernen: 48 mio. kr. før skat Læs den her
Pressemeddelse - Nissum Brednings Vindmøllelaug I/S og Jysk Energi opfører vindmøllepark Læs den her
Pressemeddelse - Ny bestyrelsesformand Læs den her
Pressemeddelse - Ny direktør Læs den her