Aktuelle priser og gebyrer

Satserne er gældende fra 1. april 2016

 

Priseksempel for 1. kvartal 2016

Vest Danmark

Øst Danmark

Spot el

4 øre/kWh + den rå elpris

4 øre/kWh + den rå elpris

Betaling til Net*

176,64 øre/kWh

176,64 øre/kWh

Total

209,08 øre/kWh

209,08 øre/kWh

Årligt abonnement

100 kr. pr. måler.

100 kr. pr. måler.

Alle nævnte priser er excl. moms.

* I dette eksempel er der taget udgangspunkt i priser fra NOE Net A/S område. Se alle netselskabernes prisblade her, er du i tvivl om hvilket der er dit netselskab kan du slå det op her.

 

Satser gældende pr. 1. april 2016

 

Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1:1, således du betaler præcis det samme nu, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit netselskab.

 

Leverandørskifte Gratis
Skabelonmålere - afregning a conto forud Kvartalsvis
Timemålere - afregning a conto bagud Månedsvis
Årligt abonnement 100 kr. pr. måler

 

Afregningsgebyrer Ekskl. moms
Regningskopi (udskrift) 35,00 kr.
Regningsgebry for ikke PBS aftaler 31,20 kr.

 

Betalingsgebyrer Ekskl. moms
Kompensationsgebyr (momsfrit) 310,00 kr.
Henstand 80,00 kr.
Betalingsaftale u. 5.000,00 kr. 240,00 kr.
Betalingsaftale o. 5.000,00 kr. 480,00 kr.
Rykkerskrivelse (momsfrit) 100,00 kr.
Inkassomeddelelse 80,00 kr.
Morarente pro anno (rentelovens bestemmelser) p.t. 8,2 %

Jysk Energi pålægger desuden rimelige og relevante omkostninger i forbindelse med inddrivelse af fordringer jf. §9a i Renteloven.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl.