Aktuelle priser og gebyrer til erhverv

Satser gældende pr. 1. januar 2018

 

Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1:1, således du betaler præcis det samme nu, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit netselskab.

 

Leverandørskifte Gratis
Skabelonmålere - afregning a conto forud Kvartalsvis
Timemålere - afregning a conto forud Månedsvis
Årligt abonnement 120 kr. pr. måler

 

Afregningsgebyrer Ekskl. moms
Regningskopi (udskrift) 35,00 kr.
Regningsgebry for ikke PBS aftaler 31,20 kr.

 

Betalingsgebyrer Ekskl. moms
Kompensationsgebyr (momsfrit) 310,00 kr.
Henstand 80,00 kr.
Betalingsaftale u. 5.000,00 kr. 240,00 kr.
Betalingsaftale o. 5.000,00 kr. 480,00 kr.
Rykkerskrivelse (momsfrit) 100,00 kr.
Inkassomeddelelse 80,00 kr.
Morarente pro anno (rentelovens bestemmelser) p.t. 8,2 %

Jysk Energi pålægger desuden rimelige og relevante omkostninger i forbindelse med inddrivelse af fordringer jf. §9a i Renteloven.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl.