Priser og gebyrer

 

Satser gældende pr. 1. april 2016

 

Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1:1, således du betaler præcis det samme nu, som du ville have gjort, hvis beløbene var blevet opkrævet direkte fra dit netselskab. 

 

Almindelige omkostninger

 

Leverandørskifte

Gratis

Afregning a conto forud

Kvartalsvis

Årligt abonnement

125 kr. pr. måler

 

Afregningsgebyrer

Inkl. moms

Regningskopi (udskrift)

43,75 kr.

Regningsgebyr for ikke PBS aftaler

39,00 kr.

 

Betalingsgebyrer

 

Inkl. moms

Henstand

 

100,00 kr.

Bo behandling efter timeforbrug, dog minimum 250 kr. (inkl. moms)

 

500,00 kr. pr. time

Betalingsaftale u. 5.000,00 kr.

 

300,00 kr.

Betalingsaftale o. 5.000,00 kr.

 

600,00 kr.

Rykkerskrivelse (momsfrit)

 

100,00 kr.

Inkassomeddelelse

 

100,00 kr.

Morarente pro anno (rentelovens bestemmelser)

 

p.t. 8,2 %

Jysk Energi pålægger desuden rimelige og relevante omkostninger i forbindelse med inddrivelse af fordringer jf. § 9a i Renteloven.

 

Priseksempel for 2. kvartal 2016

Vest Danmark

Øst Danmark

Kvartals El+

25,79 øre/kWh

26,74 øre/kWh

Betaling til Net*

176,64 øre/kWh

176,64 øre/kWh

Total

202,43 øre/kWh

203,38 øre/kWh

Årligt abonnement

125 kr. pr. måler.

125 kr. pr. måler.

Alle nævnte priser er inkl. moms.

*I dette eksempel er der taget udgangspunkt i priser fra NOE Net A/S område. Se alle netselskabernes prisblade her, er du i tvivl om hvilket der er dit netselskab kan du slå det op her.

Vi tager forbehold for evt. trykfejl.