Sponsorpuljen er åben!

Sponsorpuljen

Jysk Energi vil gerne markere sit tilhørsforhold til Nordvestjylland endnu tydeligere. Derfor har bestyrelsen oprettet en årlig pulje på 600.000 kr. hvorfra der tre gange årligt uddeles 200.000 kr. i flere mindre puljer, hvor sponsoratet gives til ting eller projekter.

Fra 2018 vil der årligt være to uddelinger á 300.000 kr. i april og oktober måned 2018.

Mindst én af de tre nedenstående betingelser skal være opfyldt for at man kan komme i betragtning:

  • Det vigtigste og mest afgørende er, at tilskuddet kommer så mange som muligt af de 30.000 andelshavere i Jysk Energi til gode

  • Gennem tilskuddet skal kendskabet til Jysk Energi øges

  • Det må gerne give nye kunder til Jysk Energi

Hvem kan få sponsorat

En række foreninger, institutioner, klubber og enkeltpersoner kan komme i betragtning. Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer og lignende. Det kan være inden for fritid, idræt og sport, men det kan i lige så høj grad være spejdere, kulturelle og sociale organisationer og mange andre. Kun fantasien begrænser. Vi bestræber os på at støtte bredt inden for de forskellige områder og at dække hele landsdelen. Vær opmærksom på, at ansøgere kun kan få tildelt ét sponsorat årligt.

Vi støtter ikke…

  • Politiske projekter

  • Projekter der kan skade andre mennesker

  • Projekter til skade for dyr og miljøet

  • Den egentlige drift af foreninger, institutioner, klubber og organisationer

Finansiering

Midlerne til aktiviteter som sponsorater kommer fra Jysk Energis kommercielle selskaber. Derfor bliver din elpris ikke højere, når vi indgår aftaler om sponsorater.

 

Resterende ansøgningsrunder i 2017 er:

1. november til 30. november 2017.

2018:

1. april til 30. april 2018, hvor der uddeles 300.000 kr.

1. oktober til 31. oktober 2018, hvor der uddeles 300.000 kr.

 

Der bliver udsendt afslag til de, der ikke kommer i betragtning, men uden begrundelse. De kan så forsøge igen ved næste uddeling.

 

Klik her for at åbne ansøgningsskemaet