Få indflydelse på dit el-selskab

Bor du i vores forsyningsområde? Så er du medejer af Andelsselskabet JYSK ENERGI og kan få indflydelse i repræsentantskabet.

JYSK ENERGI AMBA er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet.
Forbrugerne vælger et repræsentantskab, der er den øverste myndighed i selskabet.
Repræsentantskabet har 112 medlemmer, som vælger syv bestyrelsesmedlemmer, der sammen med direktionen, har ansvaret for at lede JYSK ENERGI.
Repræsentantskabet holder møde to gange årligt. Ud over møderne tager repræsentantskabet også på en årlig studietur og får tilbud om andre arrangementer.
Repræsentantskabet er inddelt i fire lokale valgkredse, og repræsentanterne bliver valgt for to år ad gangen. Valget foregår forskudt i to valgkredse ad gangen. På den måde er halvdelen af repræsentanterne på valg hvert år. Det sikrer, at repræsentantskabet hele tiden består af både nye og gamle medlemmer.
JYSK ENERGI AMBA opfordrer især kvinder til at søge indflydelse i repræsentantskabet, da bestyrelsen aktivt arbejder på at skabe en bedre balance mellem kønnene i repræsentantskab og bestyrelse.

 

 

Pressemeddelelse fra Jysk Energi – Vedr. valg til repræsentantskabet i kreds 1 og 3

 

Jysk Energi har d. 12. og 13 november afholdt valgmøder i to af de i alt fire distrikter, som dækker Jysk Energis forsyningsområde.

Mandag aften var der valgmøde i kreds 1 hos Jysk Energi, som dækker distrikterne Mejrup, Tvis/Mejdal, Skave, Handbjerg, Idom/Nr. Felding og Vinding/Vind.

Der blev valgt fem nye repræsentantskabsmedlemmer i de seks distrikter i kreds 1, hvor der samlet er 28 medlemmer. Der var fredsvalg i fire distrikter og kampvalg i de to øvrige.

De nyvalgte i kreds 1 er:

Morten W. Jacobsen fra Mejrup distriktet

Boye Johansen fra Tvis/Mejdal distriktet

Torben Amstrup fra Handbjerg distriktet

Carsten Bjerrum og Johnny Jensen fra Vinding/Vind distriktet

 

Tirsdag aften var der valgmøde i kreds 3 i Lemvig Idræts- og Kulturcenter, som dækker distrikterne Nr. Nissum/Gudum, Humlum og Lemvig by.

Der blev valgt fem nye repræsentantskabsmedlemmer i de tre distrikter i kreds 3, hvor der samlet er 28 medlemmer. Der var fredsvalg i to distrikter og kampvalg i Lemvig by.

 

De nyvalgte i kreds 3 er:

Brian Nordentoft fra Humlum distriktet

Benedicte Hjerl Carstensen, Peder Andreasen, Arne Larsen og Linda Rønn Nielsen er alle valgt i Lemvig by.

 

Bestyrelsesformand Steen B. Jensen er godt tilfreds med resultatet, da det er vigtigt, at der løbende er et generationsskifte i alle kredse. Dog er Steen ekstra glad for, at der i år blev valgt tre kvindelige repræsentantskabsmedlemmer, hvoraf de to er nyvalgte.

Ved sidste års valg i de to øvrige kredse blev der valgt 10 nye repræsentantskabsmedlemmer, så der over to år er kommet 20 nye medlemmer i Jysk Energis repræsentantskab, der samlet tæller 112 medlemmer.