Få indflydelse på dit el-selskab

Bor du i vores forsyningsområde? Så er du medejer af Andelsselskabet JYSK ENERGI og kan få indflydelse i repræsentantskabet.

JYSK ENERGI AMBA er ejet af forbrugerne i forsyningsområdet.
Forbrugerne vælger et repræsentantskab, der er den øverste myndighed i selskabet.
Repræsentantskabet har 112 medlemmer, som vælger syv bestyrelsesmedlemmer, der sammen med direktionen, har ansvaret for at lede JYSK ENERGI.
Repræsentantskabet holder møde to gange årligt. Ud over møderne tager repræsentantskabet også på en årlig studietur og får tilbud om andre arrangementer.
Repræsentantskabet er inddelt i fire lokale valgkredse, og repræsentanterne bliver valgt for to år ad gangen. Valget foregår forskudt i to valgkredse ad gangen. På den måde er halvdelen af repræsentanterne på valg hvert år. Det sikrer, at repræsentantskabet hele tiden består af både nye og gamle medlemmer.
JYSK ENERGI AMBA opfordrer især kvinder til at søge indflydelse i repræsentantskabet, da bestyrelsen aktivt arbejder på at skabe en bedre balance mellem kønnene i repræsentantskab og bestyrelse.
I november i år er der valg i kreds 1 og kreds 3.

 

Kreds 1:

 Se oversigtskort over Kreds 1 og læs mere her. 

Distrikt 01 – Mejrup-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 02 – Tvis/Mejdal-området vælger 6 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 03 – Skave-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 12 – Handbjerg-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 18 – Idom/Nr. Felding-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 19 – Vinding/Vind-området vælger 4 repræsentanter og 1 suppleant.

 

 

Kreds 3:

Se oversigtskort over kreds 3 og læs mere her. 

Distrikt 05 – Nr. Nissum/Gudum-området vælger 7 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 07 – Humlum-området vælger 5 repræsentanter og 1 suppleant.

Distrikt 41 – Lemvig by vælger 16 repræsentanter og 2 suppleanter.

 

 

Bor du uden for disse områder, er det desværre ikke muligt at deltage i denne omgang.

Som bestyrelsesmedlem ved Jysk Energi er du medbestemmende om de store beslutninger i virksomheden, og din stemme vil blive hørt flere gange årligt både til bestyrelsesmøder, udflugter og fester.

Tilmeld dig ved at udfylde denne formular - det tager mindre end 1 minut!

Navn *

Vej

Postnr. og by

Mobil

Kreds

Distrikt

Målernr.

E-mail *