Typiske spørgsmål – og klare svar

Har du spørgsmål til din elregning eller dit elforbrug – så finder du måske svaret lige her.

Vi har samlet svarene på en række af de spørgsmål, som vores kundeservice ofte bliver stillet. Tanken er at gøre det nemt og hurtigt for dig, at få et svar – men du er naturligvis altid velkommen til at kontakte vores kundeservice.

Hvilke rettigheder har jeg som elkunde?

Energistyrelsen har lavet én side med alle landets elkunders rettigheder, se dem her.

Hvad er et netselskab?

Netselskabet er det selskab, som har ansvaret for det lokale el-net. Det er dem, som har ansvaret for, at kabelnettet er i orden, og at der er strøm i din stikkontakt. Det er udelukkende ved målertekniskeproblemer, eller opsætning af ny måler du skal kontakte dit netselskab. Netselskabet afregner igennem elhandelsselskabet, og du får derfor ingen regninger af netselskabet direkte.

Hvad er et elhandelsselskab?

Et elhandelsselskab kan sælge strøm til alle kunder i hele Danmark, som har deres egen elmåler. Jysk Energi er et af de elhandelsselskaber, som tilbyder flere forskellige elprodukter, f.eks. Måneds El og Kvartals El+. Elpriserne varierer fra selskab til selskab. Elhandelsselskaberne er valgfrie og har leveringspligt. Det er også fra elhandelsselskaberne at du modtager din regning på både strøm og afgifter.

Får jeg én eller to regninger, hvis jeg skifter til Jysk Energi?

Grundet ny lovgivning pr. 1. april 2016 opkræver Jysk Energi alt på én samlet regning. Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1:1, således prisen er den samme som hvis de blev opkrævet direkte fra dit netselskab. Du kan finde alle netselskabernes prisblade her, er du i tvivl om hvilket netselskab der er dit kan du søge via dit postnummer her.

Hvad koster min strøm?

Din strømpris afhænger af, hvilket produkt du har. Hvis du vil se nærmere på priserne og produkterne, kan du finde dem her.

Hvor meget betaler jeg i afgift og tariffer?

Dine afgifter svarer typisk til 60-70 % af din samlede elregning. Jysk Energi afregner ydelser fra dit netselskab 1:1, således prisen er den samme som hvis de blev opkrævet direkte fra dit netselskab. Du kan finde alle netselskabernes prisblade her, er du i tvivl om hvilket netselskab der er dit kan du søge via dit postnummer her.

Du kan også læse hvad Energinet.dk skriver om "aktuelle tariffer og gebyrer" her, og hvad Skat skriver om "Godtgørelse af afgift af elektricitet" her.

Hvordan kan jeg se seneste årsopgørelse eller mine aflæsninger?

Du finder dine tidligere årsopgørelser ved at logge dig ind på ”Selvbetjening” og gå til punktet ”Regningsoversigt”.

Første gang du logger på skal du bruge dit kundenummer og adgangskode samt dit NemID. Derefter kun dit NemID. Dit kundenummer og adgangskode står i øverste højre hjørne på dine regninger. Ellers er du velkommen til at tage kontakt til vores kundeservice, som kan informere dig omkring dit kundenummer og din adgangskode.

Jeg kan ikke læse min elektroniske regning, hvad skal jeg gøre?

Nogle kunder oplever problemer med at kunne se sin regning på computeren. Forklaringen kan oftest skyldes at du ikke har installeret en opdateret version af "Adobe Reader". Du kan downloade den nyeste version her.

Har du fået lukket for strømmen?

Ved manglende betaling fremsender vi to rykkerskrivelser og et brev med varsel om lukning. Ved fortsat manglende betaling ser vi os nødsaget til at lukke for strømmen.

Ønsker du at få genåbnet for strømmen, skal du betale et gebyr for lukningen og åbningen samt det beløb som du skylder. For at få åbnet for strømmen skal du sende en kvittering på, at du har overført pengene.

Du skal overføre til dette reg.nr. 3333 konto.nr. 4925606898 med dit kundenummer som reference, og kvitteringen kan fremsendes på mail til inkasso@jyskenergi.dk

Har du yderligere spørgsmål, kan du ringe til vores debitorafdeling på tlf. 96 12 35 95.

Hvor tit skal vi aflæse vores el-måler?

Som hovedregel skal alle husejere og lejere aflæse deres måler 1 gang årligt, dog skal man altid aflæse hvis man bliver bedt herom.

Hvornår kommer næste opkrævning?

Det er individuelt, hvornår vi sender fakturaer ud, men vi udsender de fleste i februar, maj, august og november. Ønsker du en helt nøjagtig dato, så skal du tage kontakt til vores kundeservice på tlf. 96 10 66 77 eller på kundeservice@jyskenergi.dk

Jeg har installeret elvarme eller varmepumpe - skal I vide det?

Når du får installeret elvarme eller en varmepumpe, vil det være en klar fordel for dig at meddele dette til os hurtigst muligt. Du skal sikre dig at informationen fremgår af din BBR-meddelelse på huset, og sende denne ind til os. Du vil herefter få en reduktion på din energiafgift efter de første 4.000 kWh udover egenproduktion.

Ændring af forbrug

Hvis du mener, at dit forbrug enten er sat for højt eller for lavt, skal du kontakte os så vi kan tage en snak herom og evt. få det rettet til.

Jeg vil skifte elleverandør - hvad skal jeg gøre?

Hvis du ønsker at skifte elleverandør, skal du tage kontakt til det selskab du ønsker at skifte til. Hvis du er erhvervskunde skal du tage kontakt til os, da du med stor sandsynlighed har bundet dig på en aftale ved os, og kan risikere at få et gebyr for brudt kontrakt hvis du skifter inden udløb heraf.

Hvad er et aftagenummer?

Aftagenummeret er målerens 11-cifrede "cpr.nr.", som identificere målerens placering. Aftagenummeret findes ikke på din måler, men kan enten findes på din elregning eller oplyses hos din nuværende elleverandør. Aftagenummeret skal altid opgives ved leverandørskifte for at sikre, at det er den rigtige kunde/adresse, som skifter leverandør.

Kan jeg købe el hos Jysk Energi?

Alle i hele Danmark, som har deres egen elmåler, kan købe strøm hos Jysk Energi. Hvis du har flere forbrugssteder/aftagenumre, kan vi tilbyde dig en samlet pris. Ring til os på 96 10 66 75 og tal med en af vores rådgivere.

Hvad gør jeg når jeg skal flytte?

Du skal ringe til dit elhandelsselskab, hertil skal du have en aflæsning samt navn og cpr. nr. på den/de person(er) som overtager adressen. Din nuværende aftale vil automatisk følge med dig til din nye adresse.

Hvis du er ejer af en udlejningsejendom, skal du være opmærksom på at du selv hæfter i det tidsrum der ikke er noget nyt navn opgivet på adressen.

Hvad er en variabel aftale?

Med en variabel aftale køber du strøm til den rå timepris på elbørsen. Prisen varierer time for time og reguleres i forhold til udbud og efterspørgsel.

Når det blæser i vindmøllerne eller regner meget i vandmagasinerne i Norge, er priserne lave, og når det er vindstille og koldt, stiger prisen. Måneds-el afregnes efter den gennemsnitlige timepris på Nordpool plus et handelsgebyr på 6,25 øre/kWh inkl. moms (4,25 øre/kWh ekskl. moms) til Jysk Energi.

Hvem skal jeg kontakte ved strømsvigt?

Du skal altid kontakte dit elhandelsselskab ved strømsvigt, ring til Jysk Energi på tlf. 96 10 66 76 eller se driftstatus her.

Hvad er dit normale strømforbrug?

Strømforbruget afhænger af mange forskellige ting. De fleste, der bor i lejlighed bruger mellem 2.000 og 2.500 kWh på et år. Hvis man bor i parcelhus, bruger man noget mere, nemlig 4.000 - 4.500 kWh om året. Forbruget afhænger selvfølgelig meget af hvor mange, der bor i husstanden, hvilke elektriske apparater, man bruger – og ikke mindst, hvor meget man bruger disse apparater.

Hvad er standby?

Et apparat er i standby, når det er slukket med fjernbetjeningen, men ikke på stikkontakten. I standby tilstand er den eneste funktion, at apparatet kan tændes med fjernbetjeningen eller med et internt signal, f.eks. timer i en video/harddiskoptager.

Hvor meget CO2 bliver der udledt pr. brugt kWh?

Mængden af udledt CO2 afhænger af, hvordan strømmen er produceret (strøm produceret på kul udleder f.eks. mere CO2, end strøm produceret på vind eller naturgas). Som gennemsnit for Danmark udledes der ca. 0,6 kg CO2 pr. kWh.